Kazumasa Nagai iꐳ(JAPAN)
LIFE (2012,Inkjet,72.8~103cm)

‚