Leszek Wisniewski レシェック・ヴィスニエフスキ(AUSTRIA)
Leszek Wisniewski Ausgedacht Malerei 
レシェック・ヴィスニエフスキ・デザイン画展(2016,Offset,70×100cm)

閉じる